mi_fe_szelogo
pol_zw_szelogo_cd
WIADOMOŚCI  LIPCA  2024
mi_fe_szelogo_cd
REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA
REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA        REKLAMA

Lata 2008-2021
KLASYFIKACJE
MISTRZOWIE OLIMPIJSCY
POLSCY MEDALIŚCI IO
MISTRZOWIE ŚWIATA
POLSCY MEDALIŚCI MŚ
MISTRZOWIE EUROPY
POLSCY MEDALIŚCI ME
MISTRZOSTWIE POLSKI
KLUBY SZERMIERCZE
AKADEMIA prof. Zbigniewa Czajkowskiego
Jerzy Pawłowski 1932-2005
GWIAZDA WITOLDA WOYDY
ARCHIWUM
LINKI
KONTAKT
BLOGI
KSIĄŻKI i DVD
Lata 2008 - 2018


Pod redakcją naukową Macieja Łuczaka
Szermierka sportowa w świetle współczesnych badań naukowych

Na rynku wydawniczym ukazała się książka pod tytułem Szermierka sportowa w świetle współczesnych badań naukowych. Przygotowana została przez autorów z kilku ośrodków akademickich w Polsce. Zawarte w niej prace badawcze i przeglądowe napisali wybitni specjaliści zajmujący się na co dzień problematyką związaną z antropomotoryką, biochemią sportu, biomechaniką, filozofią sportu, fizjologią sportu, genetyką, historia kultury fizycznej, pedagogiką, prawem sportowym (prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc), psychologią sportu (dr Maciej Tomczak), teorią sportu (prof. dr hab. Ryszard Strzelczyk), metodyką wychowania fizycznego, teorią, praktyką i metodyką szermierki (prof. dr Zbigniew Czajkowski). Niektórzy z nich to wybitni praktycy, doświadczeni trenerzy, fechtmistrzowie, zawodnicy związani ze sportem wyczynowym.

Książka składa się z 4 części podzielonych na rozdziały. W części I nazwanej Historyczne i etyczno-prawne aspekty szermierki zamieszono 3 artykuły. Część II pt. Psychologiczno-pedagogiczne meandry sztuki szermierczej zawiera 6 artykułów. Tytuł części III brzmi Teoria sportu i antropomotoryka na użytek fechtunku. Tworzy ją 5 artykułów. Wybrane parametry biochemiczno-fizjologiczne i biomechaniczne oraz żywieniowe szermierzy to tytuł części IV.
Jej zawartość stanowią 4 artykuły. Monografia mieści 18 prac tworzących zwartą całość treściową.

Analiza poruszonych w książce problemów pozwoli czytelnikowi na zapoznanie się z najnowszymi badaniami naukowymi prowadzonymi w szermierce, ewolucją badań naukowych, opisem zastosowania badań genetycznych, zmianami w sferze psychospołecznej, motorycznej, koordynacyjnej, siłą, czasem reakcji, procesem pobudzenia i ruchliwością procesów nerwowych, relaksacją, wizualizacją, metodą biofeedback, kontrola treningu, analizą biochemiczną itd.

Maciej Łuczak
IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 2008-2016
MISTRZOSTWA ŚWIATA 2003-2014
MISTRZOSTWA ŚWIATA U17 i U20 2003-2012
MISTRZOSTWA EUROPY 2003-2015
MISTRZOSTWA EUROPY U23 2008-2014
MISTRZOSTWA EUROPY U17 i U20 2003-2012
MISTRZOSTWA EUROPY U17 2007-2011
MISTRZOSTWA POLSKI 2004-2012
MISTRZOSTWA POLSKI U23 2009-2012
MISTRZOSTWA POLSKI U20 2004-2012
MISTRZOSTWA POLSKI U17 OOM 2004-2012
MISTRZOSTWA POLSKI U15 OOM 2003-2008
MISTRZOSTWA POLSKI U14 2011-2012
UNIWERSJADY 2009, 2011, 2013, 2015
Angielski     Francuski     Niemiecki     Polski     Rosyjski     Włoski